Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Ο ΆΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ο Πρόδρομος

Ζωγραφική πάνω σε παλιό ξύλο...

1 σχόλιο:

  1. Τήν σωματικήν σου παρουσίαν δεδοικώς ὁ Ἰορδάνης, φόβῳ ἀπεστρέφετο· τήν προφητικήν δέ λειτουργίαν ἐκπληρῶν ὁ Ἰωάννης, τρόμῳ ὑπεστέλλετο· τῶν Ἀγγέλων αἱ τάξεις ἐξεπλήττοντο, ὁρῶσαί σε ἐν ῥείθροις σαρκί βαπτιζόμενον· καί πάντες οἱ ἐν τῷ σκότει κατηυγάζοντο, ἀνυμνοῦντες σέ τόν φανέντα, καί φωτίσαντα τά πάντα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...