Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

ο ΆΓΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ

[Ζωγραφική  πάνω  σε  παλιό  σανίδι]

1 σχόλιο:

  1. Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, καί τήν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου· διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...